___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 12 grudnia 2018 roku została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Bk 631/18 ze skargi Fundacji U.M. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r.
Ze względu na zawiłość sprawy Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 19 grudnia 2018 roku o godzinie 8.50.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 10 stycznia 2019 roku o godzinie 13.50 będzie rozpoznana sprawa II SA/Bk 678/18 ze skargi Miasta S. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 17 stycznia 2019 roku zostaną rozpoznane następujące sprawy:

  • o godzinie 9.35 – II SA/Bk 697/18 ze skargi Prokuratora Okręgowego w S. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy, we wznowionym postępowaniu, uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę centrum rozrywkowo-handlowego;
  • o godzinie 12.00 oraz 12.15 – II SA/Bk 592/18, II SA/Bk 736/18 ze skarg na Uchwałę Nr XVIII/174/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 października 2007 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 29 stycznia 2019 roku o godzinie 9.40 zostaną rozpoznane następujące sprawy:

  • II SA/Bk 579/18 ze skargi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej;
  • II SA/Bk 582/18 ze skargi Stowarzyszenia P.R.W.I. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej.

________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 31 stycznia 2019 roku będą rozpoznane sprawy:

  • o godzinie 9.00 – II SA/Bk 653/18  ze skargi na Uchwałę Nr XXIV/285/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w przedmiocie podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie;
  • o godzinie 9.30 – II SA/Bk 714/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego na Uchwałę Nr XXXVII/246/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 października 2017 roku w przedmiocie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2017 roku, poz. 3932).

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 09:02
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 18-12-2018 08:59

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1424708, w tym miesiącu: 8512, dzisiaj: 233