___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 27 września 2017 roku o godzinie 10.20 będzie rozpoznana sprawa I SA/Bk 553/17 ze skargi Gminy Brańsk na decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącą określenia kwoty przypadającej do zwrotu dotacji otrzymanej na realizację projektu dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gm. Brańsk

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 10 października 2017 roku o godzinie 10.50  będzie rozpoznana sprawa II SA/Bk 526/17 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na Uchwałę Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 roku  w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 11 października 2017 roku będą rozpoznane kolejno następujące sprawy:

  • I SA/Bk 1228/17 o godzinie 8.40 ze skargi Gminy Miasta Z. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu „Budowa drogi zbiorczej łączącej tereny inwestycyjne z siecią TENT-T w Z.”
  • I SA/Bk 584/17 o godzinie 9.00 ze skargi Gminy Sz. na decyzję Samorządu Województwa P. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację projektu.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 19 października 2017 roku będą rozpoznane następujące sprawy:

  • II SA/Bk 550/17 o godzinie 10.50 ze skargi Rzecznika Praw Dziecka na decyzję Burmistrza L. w przedmiocie odmowy zorganizowania transportu niepełnosprawnego dziecka do szkoły;
  • II SAB/Bk 80/17 o godz. 13.10 ze skargi Stowarzyszenia S.O.W.P. w W. na bezczynność Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w S. w przedmiocie informacji publicznej.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 26 października 2017 roku będą rozpoznane kolejno o godzinie 10.05 oraz 10.20 następujące sprawy: II SA/Bk 508/17 i II SA/Bk 509/17 ze skargi Spółki z o.o. w P. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Wojewódzkiego NFZ w B. w przedmiocie konkursu ofert na świadczenia opieki zdrowotnej.

___________________________________________________________________________________________________________________

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 09:02
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 18-09-2017 10:59

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1165215, w tym miesiącu: 10113, dzisiaj: 170