___________________________________________________________________________________________________________________

Sprawy wyznaczone do rozpoznania w dniu 16 października 2018 r.  - o godz. 9.40 – sygn. akt II SA/Bk 421/18 ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz o godz. 14.00 - sygn. akt II SA/Bk 587/18 ze skargi M.J.K. na decyzję Dyrektora SP. Nr […] im. Sz. […] w B.P. w przedmiocie odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły – zostały zdjęte z wokandy z uwagi na chorobę sędziego sprawozdawcy

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 25 października 2018 r. będą rozpoznane sprawy:

  • o godzinie 9.00 – II SA/Bk 537/18  ze skargi Powiatu B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie Regulaminu przyznania pomocy młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu B.;
     
  • o godzinie 9.30 – II SA/Bk 551/17 ze skargi Powiatu B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie przyjęcia Powiatowego Programu  wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu B. w zakresie słów: "prowadzonych przez Powiat B.”

___________________________________________________________________________________________________________________

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 09:02
Modyfikował: Adam Kuklik Data modyfikacji: 16-10-2018 12:56

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1396100, w tym miesiącu: 10394, dzisiaj: 267