___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 9 listopada 2017 roku Sąd postanowił (na podstawie art. 133 § 2 i 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) rozprawy w sprawach: II SA/Bk 555/17, II SA/Bk 556/17 oraz II SA/Bk 563/17 ze skarg na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie propozycji określających warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej - otworzyć na nowo  a nowy termin wyznaczyć z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 9 listopada 2017 roku Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie II SA/Bk 688/17 ze skargi Sejmiku Województwa Podlaskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dotyczące stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVII/339/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i wyznaczyć na dzień 22 listopada 2017 roku o godzinie 14.00.

___________________________________________________________________________________________________________________


W dniu 16 listopada 2017 roku Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie II SA/Bk 564/17 ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody P. dotyczącą zwrotu nieruchomości i wyznaczyć na dzień 30 listopada 2017 roku o godzinie 12.00.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 21 listopada 2017 roku Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie II SA/Bk 621/17 ze skargi Gminy S. na decyzję Wojewody P. dotyczącą zwrotu nieruchomości i wyznaczyć na dzień 5 grudnia 2017 roku o godzinie 14.30.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 23 listopada 2017 roku będą rozpoznane następujące sprawy:

  • II SA/Bk 547/17 o godzinie 9.50 ze skargi na decyzję Dyrektora SP w Ł. w przedmiocie odwołania z funkcji wicedyrektora szkoły;
  • II SA/Bk 644/17 o godz. 11.30 ze skargi USK w B. na decyzję Dyrektora P.O.W. NFZ w B. dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

___________________________________________________________________________________________________________________


W dniu 29  listopada 2017 roku o godzinie 11.40 będzie rozpoznana sprawa I SA/Bk 1212/17 ze skargi Gminy S. na decyzję Dyrektora KAS dotyczącą podatku od towarów i usług.

___________________________________________________________________________________________________________________


W dniu 30  listopada 2017 roku będą rozpoznane następujące sprawy:

  • II SA/Bk 474/17 o godzinie 9.50 ze skargi na decyzje Dyrektora Przedszkola Samorządowego w B. w przedmiocie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;
  • II SA/Bk 611/17 o godzinie 10.30 ze skargi Gminy Miasta A. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły;
  • II SAB/Bk 85/17 o godzinie 12.20 ze skargi na bezczynność Starosty Ł. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 09:02
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 21-11-2017 14:15

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1202555, w tym miesiącu: 14509, dzisiaj: 650