W dniu 10 sierpnia 2017 roku będą rozpoznawane sprawy:

- o godzinie 9.30 sprawa o sygn. akt  II SA/Bk 267/17 ze skargi F.B. na decyzję Rady Miasta B. w przedmiocie upoważnienia Zarządu PUH-P. „L.” Sp. z o.o. w B. do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta B.;

- o godzinie 10.00 i 10.15 sprawy: II SA/Bk 319/17 ze skargi M.B. i II SA/Bk 320/17 ze skargi T.T. - obie sprawy dot. skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

- o godzinie 10.40 sprawa o sygn. akt II SA/Bk 359/17 ze skargi Ł.S. na decyzję Sejmiku Województwa P. w przedmiocie dokonania podziału Województwa P. na obwody łowieckie.

______________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 29 sierpnia 2017 roku będą rozpoznawane sprawy:

- o godzinie 9.30 sprawa  II SA/Bk 421/17 ze skargi Uniwersytetu w B. na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. o nakazanie wykonania określonych obowiązków;

- o godzinie 11.40 sprawa II SA/Bk 334/17 ze skargi J.S., T.S. na Uchwałę Rady Gminy J.K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

______________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 9.00 będzie rozpoznana sprawa I SA/Bk 511/17 ze skargi Prezydenta Miasta Białegostoku na Uchwałę Nr XXXIX/609/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rady Miasta Białegostoku  w przedmiocie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 04-03-2016 09:02
Modyfikował: Adam Kuklik Data modyfikacji: 19-07-2017 14:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1136593, w tym miesiącu: 9477, dzisiaj: 536